Tämä on tilaa.fi-verkkosivuston lainmukainen tietosuojaseloste (henkilötietolaki 10 ja 24 §).
Laatimispäivä: 10.5.2018. (Finlandia Kiinteistösijoitus I Oy voi muuttaa tämän rekisteriselosteen
sisältöä ja ilmoittaa muutoksesta tällä sivulla.)

1. Rekisterinpitäjä Finlandia Kiinteistösijoitus I Oy (jäljemmässä ”Finlandia Kiinteistösijoitus I Oy”) Etelänranta 20, 00130 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava Jussi Villanen IT päällikkö jussi.villanen@tilaa.fi

3. Rekisterin nimi tilaa.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) tilaa.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään käyttäjien www-sivustolla tekemienalintojen tallentamiseen, käyttäjien tekniseen tunnistamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakastiedon seurantaan ja analysointiin, joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen, yleiset markkinointitarkoitukset sekä muut verkkopalveluihin liittyvät
tarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö Finlandia Kiinteistösijoitus I Oy kerää ja käsittelee seuraavia tietoja:
– nimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– paikkakunta
– käyttäjäkohtaiset valinnat, muistiinpanot ja käyttäjätunnisteet palvelussa
– käyntiajat www-sivustolla ja muut kävijäseurantatiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteritiedot on kerätty Finlandia Kiinteistösijoitus I Oy www-sivustolla osoitteessa www.tilaa.fi vierailleista käyttäjistä. Tietoja kerätään automaattisen kävijäseurannan avulla sekä käyttäjän itse antamista tiedoista, jotka hän on lähettänyt www-sivustolla olevien yhteydenotto- sekä muiden lomakkeiden ja toimintojen kautta.

7. Tietojen säännönmukainen luovutus Tietoja voidaan luovuttaa Finlandia Kiinteistösijoitus I:n kanssa samaan konserniin kuuluville Suomessa tai ulkomailla sijaitseville yhtiöille henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Tilaa.fi-verkkosivuston ohjelmistoratkaisuissa noudatetaan korkeaa tietoturvallisuutta, jolla pyritään estämään tietomurrot sekä tietojen vuotaminen ulkopuolisille.

Finlandia Kiinteistösijoitus I Oy huolehtii organisaatiossaan siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen ylläpitotunnuksia ja muita verkkosivuston turvallisuuden kannalta kriittisiä tietojakäsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Kaikilla tietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus Tilaa.fi-verkkosivuston käyttäjillä on lainmukainen (henkilötietolaki 30 §) oikeus kieltää tietojensa käytön myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen Tilaa.fi-verkkosivuston käyttäjillä on oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.